1. Chatbot.mn систем дээр үүсэх хэрэглэгчийн акаунтын мэдээлэл, ботын мэдээлэл, мессенжер хэрэглэгчийн мэдээлэл, харилцан ярианы түүх болон бусад бүх хэрэглэгчийн мэдээлэл нь нууцлал аюулгүй байдлын өндөр төвшинд “Чатбот” ХХК-н сервер дээр хадгалагдах бөгөөд доорх тохиолдлоос бусад тохиолдолд бусдад задруулахгүй. Үүнд:
    1. Монгол улсын хууль тогтоомжын дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагаас мэдээлэл гаргаж өгөх шаардлага ирсэн тохиолдолд
    2. “Чатбот” ХХК-н харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг тухайн хэрэглэгчийн зөвшөөрөлтэйгээр лавлах, шинэчлэх, засварлах шаардлага гарсан тохиолдолд
  2. Хэрэглэгчийн chatbot.mn системд нэвтрэх нууц үг нь анх үүсэхдээ хүний оролцоогүйгээр криптограф аргачлалаар шифрлэгдэн баазад хадгалагдах ба тайлж унших боломжгүй байна.
  3. “Чатбот” ХХК нь chatbot.mn үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, шинэ нэмэлт боломжуудыг зах зээлд нэвтрүүлэх зорилгоор хэрэглэгчийн ботын болон мессенжертэй холбоотой мэдээллийг статистикийн аргачлалаар хувь хүн, хуулийн этгээдийн нууцлалгүй мэдээллийг авч ашиглах боломжтой.