Үйлчилгээний үнийн мэдээлэл

Чатбот.мн нь дараах 3 төрлийн багцыг танд санал болгож байна. Та эхний 1 сарын хугацаанд Pro багцыг туршиж үзэх боломжтой ба төлбөрт багц руу шилжээгүй байсан ч цаашид Free багцыг үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой юм.

Free багц нь мессеж блок болон 10ш харилцан яриаг хэрэглэгчийн тооны хязгаарлалтгүйгээр ашиглах боломжтой.

Pro багц нь мессенжер сувгаар дамжуулан төрөл бүрийн захиалга, бүртгэл хийх,төлбөр тооцоо авах цаашлаад доорх нэмэлт боломжуудыг ашиглан бизнесийн үйл ажиллагаагаа илүү түргэн шуурхай, цаг зардал хэмнэх хүсэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тохиромжтой багц юм.

Business багц нь хэрэглэгчийн тооны хязгаарлалт байхгүй chatbot.mn -ны бүх боломжийг та ашиглах бөгөөд танай байгууллагыг хариуцсан менежер томилогдон ажиллах ба харилцагчийн санал гомдлыг хамгийн хурдан хугацаанд шийдвэрлүүлэх боломжтой.

Бүртгүүлэх

Үйлчилгээ

Free багц

0₮

Хэрэглэгч
Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй
Мессеж блок
Харилцан яриа
10ш
Хэрэглэгчийн бүлэг
Масс мессеж илгээх
chatbot.mn сурталчилгаа
Веб форм
Динамик контент
Бараа, захиалга, төлбөр тооцоо
 • Бараа удирдлага
 • Веб формоор захиалга авах
 • QPay ашиглан төлбөр төлөх
Хандалтын тайлан
Мэндчилгээ
Хариуцсан менежер
VIP туслалцаа

Үйлчилгээ

Pro багц

100.000₮ /сард/

Хэрэглэгч
10,000 хүртэлх мессенжер хэрэглэгч
Мессеж блок
Харилцан яриа
Хэрэглэгчийн бүлэг
Масс мессеж илгээх
chatbot.mn сурталчилгаа
Веб форм
Динамик контент
Бараа, захиалга, төлбөр тооцоо
 • Бараа удирдлага
 • Веб формоор захиалга авах
 • QPay ашиглан төлбөр төлөх
Хандалтын тайлан
Мэндчилгээ
Хариуцсан менежер
VIP туслалцаа
Нэмэлт боломжууд
Маркетинг хэрэгсэл
 • Facebook comment-с шинэ хэрэглэгч татах
 • Facebook comment-д хариулах


50.000₮

Live Agent
 • Харилцагчийн оператор эрх
 • Харилцан ярианы түүх харах, татаж авах


50.000₮

Хүргэлтийн үйлчилгээ

Тун удахгүй

 • Монгол Шуудан ХК-ийн хүргэлттэй
JSON API
 • Клауд болон байгууллагын дотоод системтэй өгөгдөл солилцох


50.000₮

Үйлчилгээ

VIP багц

450.000₮ /сард/

Хэрэглэгч
Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй
Мессеж блок
Харилцан яриа
Хэрэглэгчийн бүлэг
Масс мессеж илгээх
chatbot.mn сурталчилгаа
Веб форм
Динамик контент
Бараа, захиалга, төлбөр тооцоо
 • Бараа удирдлага
 • Веб формоор захиалга авах
 • QPay ашиглан төлбөр төлөх
Хандалтын тайлан
Мэндчилгээ
Хариуцсан менежер
VIP туслалцаа
Нэмэлт боломжууд
Маркетинг хэрэгсэл
 • Facebook comment-с шинэ хэрэглэгч татах
 • Facebook comment-д хариулах
Live Agent
 • Харилцагчийн оператор эрх
 • Харилцан ярианы түүх харах, татаж авах
Хүргэлтийн үйлчилгээ

Тун удахгүй

 • Монгол Шуудан ХК-ийн хүргэлттэй
JSON API
 • Клауд болон байгууллагын дотоод системтэй өгөгдөл солилцох

Үйлчилгээ

Free багц

0₮

Эхний 1 сар про багцийг үнэгүй ашиглах боломжтой.

Pro багц

100.000₮ /сард/

VIP багц

450.000₮ /сард/

Зөвхөн ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан.

Хэрэглэгч

Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй

10,000 хүртэлх мессенжер хэрэглэгч

Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй

Мессеж блок

Харилцан яриа

10ш

Хэрэглэгчийн бүлэг

Масс мессеж илгээх

chatbot.mn сурталчилгаа

Веб форм

Динамик контент

Бараа, захиалга, төлбөр тооцоо
 • Бараа удирдлага
 • Веб формоор захиалга авах
 • QPay ашиглан төлбөр төлөх

Хандалтын тайлан

Мэндчилгээ

Хариуцсан менежер

VIP туслалцаа

Нэмэлт боломжууд
Маркетинг хэрэгсэл
 • Facebook comment-с шинэ хэрэглэгч татах
 • Facebook comment-д хариулах


50.000₮

Live Agent
 • Харилцагчийн оператор эрх
 • Харилцан ярианы түүх харах, татаж авах


50.000₮

Хүргэлтийн үйлчилгээ

Тун удахгүй

 • Монгол Шуудан ХК-ийн хүргэлттэй


50.000₮

JSON API
 • Клауд болон байгууллагын дотоод системтэй өгөгдөл солилцох


50.000₮